Kultura jarduera puntualetarako gela eskatzea

 

Organo Kudeatzailea

 • Udalaren Kultura Zerbitzua.

Xedea

 • Iortia Kultur Guneko edo Gure Etxeako aretoak modu puntualean erabiltzeko eskaera.

Nork egin dezake eskaera?

 • Edozein pertsona fisiko edo juridiko.

Baldintzak

 • Erakundeek nahiz entitateek legez eratuta eta/edo Erakundeen Udal Erregistroan inskribatuta egon behar dute.
 • Gutxienez 10 egun lehenago egin behar da eskaera, bileretarako, eta hilabete lehenago, jarduera publikoetarako.
 • Pertsona edo entitate erabiltzaileak VI. Kapituluan ezarritako baldintzak beteko ditu. Altsasuko Udalaren erabilera publikoko instalazioen sarea erabiltzeari buruzko ordenantza: sustatzaileek (elkarteek, erakunde partikularrek) instalazioak erabiltzeko baldintza orokorrak.

Nola egin behar da eskaera?

 • Aurrez aurre
 • Online

Zer dokumentazio aurkeztu behar da?

 • Iortia Kultur Guneko edo Gure Etxeako aretoen erabilera puntualerako eskaera, behar bezala beteta.

Zenbat ordaindu behar da

 • Ordenantza fiskala, Altsasuko Udalaren Kultur areto eta guneak erabiltzeko prezio publikoak arautzen dituena (21. ordenantza).

Nola eta noiz ebatziko da?

 • Ebazteko epea: 5 egun eskaera aurkezten denetik zenbatuta.
 • Ebazpena emango duen organoa:

Non kontsultatu daiteke noiz erantzungo duten?

 • Herritarren karpetan kontsultatu daiteke, Nire espedienteak izeneko atalean.

Informazioa gehiago