Aurrekontua aldatzen duen 15/2019 behin betiko onespena

2019-09-04
Udalaren akordio eta ebazpenak