UE-4A “Carbonilla” borondatezko bipartzelazio proiektuaren behin behineko onespena

2020-07-29
Udalaren akordio eta ebazpenak